středa 16. května 2018

Dopravní výchova

14.5. měli žáci výuku na dopravním hřišti v Bohumíně.
Seznámili se s pravidly, která musí dodržovat při jízdě na kole, probrali značky, vybavení kola, vyzkoušeli si jízdu na kole podle pravidel silničního provozu.
V příštím roce bude výuka pokračovat na podzim a přibližně za rok budou psát test. Po úspěšném zvládnutí obdrží průkaz cyklisty.

Pro přípravu mohou využít internet: www.zákruta.cz.
Vedle testů zde je také tzv. autoškola hrou, kde najdete dopravní situace, křižovatky, ukázky a poté vyhodnocení.