úterý 13. října 2015

Úkoly pro nemocné děti

Tento týden přepadla naši třídu jakási viróza. I když Vám jindy posílám úkoly mailem, uvedu tentokrát zde, protože je nemocných dětí více.
Učebnice a strany, které jsme zvládli k 13. 10. :
Živá abeceda     24
Moje první psaní    29
Matematika     20
Happy house   9 (samolepky k 1. lekci najdete mezi str. 40 a 41)
Prvouka   15

Není nutné dělat vše, vyberte, co považujete za nutné. Doporučuji procvičovat čtení písmen a slabik.